پلتفرمی برای خرید و فروش تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، لوازم مصرفی و زیبایی و دست دوم و نو

فیلتر

مرتب سازی

باتری سمعک زیمنس /مدینیوم

باتری سمعک زیمنس

34,100تومان
باتری سمعک دی پاور /مدینیوم

باتری سمعک دی پاور

26,400تومان
الکل سنج سبز /مدینیوم

الکل سنج سبز

26,000تومان
کیسه ابگرم  /مدینیوم

کیسه ابگرم

64,000تومان
کیسه ابگرم برقی /مدینیوم

کیسه ابگرم برقی

82,500تومان
ماساژور سیمی /مدینیوم

ماساژور سیمی

39,600تومان
ماساژور مینی /مدینیوم

ماساژور مینی

88,000تومان
ماساژور دلفینی /مدینیوم

ماساژور دلفینی

324,500تومان
دستگاه بخور سرد گل /مدینیوم

دستگاه بخور سرد گل

880,000تومان
بخور سرد اکسیر /مدینیوم

بخور سرد اکسیر

693,000تومان
دستگاه بخور گرم آسو /مدینیوم

دستگاه بخور گرم آسو

115,500تومان
لیوان حجامت /مدینیوم

لیوان حجامت

3,000تومان
 تشکچه برقی چرمینه  /مدینیوم

تشکچه برقی چرمینه

258,500تومان